Pirmininkai

2017.01.01 – dabar

Artūras Vaitiekus


2012.01.01 – 2016.12.31

Irina Misiūnienė


2007.11.13 – 2011.12.31

Jonas Gediminas Gvildys


2005.10.15 – 2007.11.13

Jolanta Ražaitienė


2001.03.18 – 2005.10.15

Valdas Misiūnas


1988.12.26 – 2001.03.18

Rimvydas Kutka