2016 m. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO KLUBŲ TAURĖS VARŽYBŲ NUOSTATAI

  
2016 Lithuania OS Club relay regulations
  
Nuostatai spausdinimui.pdf
  
VARŽYBŲ TIKSLAS
Nustatyti stipriausias 2016 metų Lietuvos orientavimosi sporto klubų komandas sudarytas iš skirtingo
amžiaus sportininkų, vyrų ir moterų.

ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI
Lietuvos orientavimosi sporto federacija ir Orientavimosi sporto klubas „Medeina“
Varžybų direktorius — Artūras Vaitiekus, tel. +370 686 11053,
el. paštas: arturas.vait@gmail.com
Vyriausias teisėjas – Egidijus Gaigalas, tel. +370 612 25331
El. paštas: egidijus.gaigalas@gmail.com
Sekretorius – Jonas Gediminas Gvildys;
Trasų planuotojas – Egidijus Kukenys
Varžybų kontrolierius: Algimantas Dambrauskas
Varžybų žiuri: Rimas Jovaišas, Jonas Vilkelis, Devis Žilovas

VARŽYBŲ DATA
2016 m. rugsėjo mėn. 18 d. (sekmadienis), startas 12 val.
Atvykimas ir dalyvių raštiška pakeitimų registracija starto vietoje iki 11.30 val.

VARŽYBŲ VIETA IR ŽEMĖLAPIS
Raseinių rajonas, Šiluvos miškas. Žemėlapis atnaujintas 2016 m.
Žemėlapio mastelis 1:10 000, žemėlapį sudarė Egidijus Kukenys.
Horizontalių laiptas: 2,5 m; Žemėlapio plotas 5,2 km²
Reljefas moreninės kilmės, vyrauja daubos, kalneliai. Šiaurinėje dalyje reljefas labai išraiškingas, pietinėje
dalyje susiformuoja lėkštas šlaitas, kuriame yra daug nemastelinių ir tankų duobių. Reljefas dinamiškas. Kelių
ir proskynų tinklas vidutinis. Centrinėje žemėlapio dalyje yra daug smulkių pelkučių ir didesnių pelkių.
Varžybų centro koordinatės:
55°31’35.9″N 23°11’20.2″E
arba
55.526669, 23.188974

VARŽYBŲ PROGRAMA
9.30 – 11.00 val. atvykimas ir registracija varžybų centre.
Iki 11.30 val. dalyvių keitimo estafetės etapuose pateikimas (raštu)
11.30 val. varžybų atidarymo ceremonija
12.00 val. estafečių startas
Finišavus 6 komandoms dar nestartavę komandų etapai išleidžiami bendru startu
15.00 val. apdovanojimai ir varžybų uždarymas

ATSIŽIMĖJIMO SISTEMA
SportIdent
Neturint kortelės – nuoma: 1 Eur.
Pametus nuomotą SI kortelę mokama bauda atitinkanti SI kortelės kainą.

DALYVIAI
Klubų taurės varžybose dalyvauja LOSF narių — OS klubų ir moksleiviškų sporto organizacijų komandos. Taip
pat varžybose gali dalyvauti ir kitų šalių orientavimosi sporto klubų komandos.
Komandos sudėties reikalavimai:
A) 11 sportininkų;
B) Ne mažiau kaip 4 moterys;
C) Ne mažiau kaip 3 dalyviai 2000 m. gimimo bei jaunesni arba 1976 m. gimimo bei vyresni;
D) Lietuvos OS klubo komandoje gali būti ne daugiau kaip vienas dalyvis ne Lietuvos pilietis, deklaravęs
savo narystę OS klube ar moksleivių sporto organizacijoje ir turintys LOSF licenciją.
Komandos, neatitinkančios šių reikalavimų dalyvauja be konkurencijos.
Vieną klubą gali atstovauti neribotas kiekis komandų.
NUMERIAI: Visi dalyviai į starto zoną įleidžiami tik su prisegtais ir aiškiai matomais dalyvių numeriais. Numeriai komandoms priskiriami pagal 2015 m. LOSF klubų taurės varžybose iškovotas vietas.

ESTAFETĖS SCHEMA

Finišavus pirmam I etapo dalyviui, startuoja du II etapo dalyviai (pvz. 3 ir 4). Finišavus antram I etapo
dalyviui – startuoja trečias II etapo dalyvis ir t.t.
Finišavus dviem pirmiems III etapo dalyviams (pvz.6 ir 8) startuoja pirmas IV etapo dalyvis. Finišavus trečiam
III etapo dalyviui — startuoja antras IV etapo dalyvis.
Į paskutinįjį etapą 11 komandos narys išbėga tuomet, kai finišuoja abudu IV etapo dalyviai (Nr. 9 ir Nr. 10)
Finišavus 6 komandoms dar nestartavę dalyviai išleidžiami bendru startu.

STARTO TVARKA
Pirmojo etapo dalyviai į starto zoną pakviečiami likus 10 min. iki starto. Prie įėjimo į starto zoną patikrinami
dalyvių numeriai, SI kortelių numeriai, išvalomos SI kortelės.
Likus 3 min. iki starto pirmų etapų dalyviai pakviečiami užimti starto vietas prie išdėliotų žemėlapių. Dalyvis
turi atsistoti prie to žemėlapio, ant kurio užrašytas numeris sutampantis su jo numeriu ant krūtinės. Žemėlapį
paimti galima tik po starto signalo. Anksčiau žemėlapį paėmę dalyviai diskvalifikuojami. Dalyvis yra
atsakingas už tai, kad paimtų teisingą, jam skirtą žemėlapį. Tie dalyviai, kurie paims ne jiems skirtus
žemėlapius, bus diskvalifikuojami.
2 – 5 etapų dalyviai į starto zoną įeina artėjant estafetės perėmimo laikui. Iš starto zonos išeiti atgal
draudžiama.
Finišavus šešioms komandoms startas dešimčiai minučių sustabdomas. Išdėliojami žemėlapiai dar
nestartavusiems 2 – 5 etapų dalyviams. Nestartavę dalyviai pakviečiami į starto zoną prie žemėlapių.
Duodamas bendras startas.

FINIŠO TVARKA
Finišuojantys dalyviai prie „FINIŠO“ linijos atsižymi stotelėje „FINIŠAS“, atiduoda žemėlapį teisėjams ir bėga
prie sekančio etapo žemėlapių išdavimo vietos. Žemėlapių išdavimo vietoje žemėlapiai išdėstyti numerių
didėjimo tvarka. Ten patys dalyviai paima savo komandos sekančio etapo žemėlapį (iš pirmo etapo grįžęs
pirmasis dalyvis paima du žemėlapius) ir nubėgęs į estafetės perdavimo vietą, paduoda žemėlapį komandos
draugui.
Paskutiniojo etapo dalyvis kerta finišo liniją ir tik tuomet atsižymi stotelėje „FINIŠAS“.
Finišavusių dalyvių žemėlapiai bus surenkami iki bendro starto varžybų pabaigoje. Komandos žemėlapius
galės atsiimti sekretoriate varžybų pabaigoje po bendro dalyvių starto.

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
Laimi komanda pirmoji kirtusi finišo liniją.
Komandų, kurių 2-5 etapų dalyviai startuos bendru startu, vieta nustatoma sudėjus visų komandos dalyvių
trasų įveikimo laikus

STARTO MOKESTIS IR ATSISKAITYMO TVARKA
Starto mokestis komandai: 90 EUR registruojantis iki 2016 m. rugsėjo 12 d. (pirmadienio 23 val. 59 min.)
Brangesnė-uždelsta registracija komandai: 120 EUR (registruojantis nuo 2016.09.12 23:59 iki 2016.09.13
23:59)
Naujos komandos registracija varžybų dieną: 150 EUR (išskirtiniais atvejais su organizatorių sutikimu)
Starto mokestis gali būti mokamas grynaisiais pinigais varžybų vietoje arba pavedimu į organizatorių sąskaitą
banke:
Gavėjas: Kauno orientavimosi sporto klubas „Medeina”
Gavėjo kodas: 193223913
Gavėjo sąskaita: LT89 7044 0600 0310 4436
Gavėjo bankas: AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Už registruotą bet neatvykusią komandą klubas moka pusę starto mokesčio.
Išankstinės paraiškos pateikiamos iki 2016 m. rugsėjo 12 d. (pirmadienio 23 val. 59 min.).
Registracija vykdoma interneto svetainėje : dbtop’as
Arba elektroniniu paštu: okmedeina@gmail.com
Nemokamas komandos registracijos atšaukimas iki 2016 m. rugsėjo 12 d.(pirmadienio 23 val. 59 min.)
 

Nuostatai spausdinimui.pdf